Meet the

Managers

Wang Zhen (Kenneth Wang)
Wang Zhen (Kenneth Wang)Administration Manager
Bernard Borketey Bortei
Bernard Borketey BorteiLocal Administration & HR Manager
Freeman Wu
Freeman WuFinance Manager
Xu Taijin
Xu TaijinHealth, Safety & Environment (HSE) Manager
Richard Appiah
Richard AppiahDeputy Finance Manager
Warren Deng
Warren DengCommerce & Marketing Manager
Elikplim Apetorgbor
Elikplim ApetorgborBusiness Development Manager
Liu Huan
Liu HuanChinese Human Resource Officer
Eugene Borquaye
Eugene BorquayeDeputy Operations manager
Stephen zhao
Stephen zhaoMaintenance Manager
Albert Xu
Albert XuPlanning and Engineering Manager
Jiang Fei
Jiang FeiOperations Manager